“Milli-Mənəvi İnkişaf və Həmrəylik” İctimai Birliyi ədalətlilik, sülhsevərlik, firavanlıq, vətənpərvərlilik, qanunun aliliyi və insan haqlarının qorunması üçün milliyyətindən, dilindən, sosial mənşəyindən, cinsindən və irqindən asılı olmayaraq bütün cəmiyyət üzvləri arasında ədalətə əsaslanan qarşılıqlı münasibətlərin yaradılması uğrunda fəal mübarizə aparan, ictimai problemlərin həllinə, maddi, mənəvi və dünyəvi hüquqların bərpa olunmasına, milli və mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət edən, ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi, özünüidarə, qanunçuluq və aşkarlıq prinsipləri əsasında yaradılan və fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatıdır.

KOMANDA ÜZVLƏRİ