Emosiya və hislərin psixologiyası

 

“Emosiya və hislərin psixologiyası”

 

  1. Emosiya anlayışı. Emosiyanın rolu və funksiyaları;
  2. Emosiyaların növləri;
  3. Hislərin təsnifatı və psixoloji səciyyəsi;
  4. Hiss və emosiya anlayışlarının əlaqəsi;
  5. Hiss, emosiya və idrak prosesləri;
  6. Şəxsiyyətin formalaşmasında psixo-emosional halların təsiri;

Bir cavab yazın